07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Суворово публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

 

Бюлетина за избор на общински съветници
Бюлетина за кмет на община Суворово
Бюлетина за кмет на кметство с. Чернево
24.09.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Напомняме, че крайният срок за регистриране на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. изтича днес - 24.09.2019 г. в 17 ч.

21.09.2019

Съобщение

Работно време на ОИК - Суворово за дните: понеделник (23.09.2019 г.) и вторник (24.09.2019 г.): от 9 до 17 ч.

21.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Суворово: 21.09.2019 г. от 17 ч.

17.09.2019

Съобщение

При подаване на документи за регистрация на кандидатски листи от ПК, КП, МК и ИК е нужно да бъдат представени и копия на личните карти на кандидатите, съгласно т. 19 от Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК.

17.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Суворово ще се проведе на 17.09.2019г. от 17:30 часа.

15.09.2019

Съобщение

Кандидатски листи за общински съветници се представят в ОИК на хартиен и технически носител в exel формат.

 

 

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на реш. №943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.

Съгл. т. 18.1. от решението, предложението за кандидатски листи за общински съветници се представя в ОИК на хартиен и технически носител в excel формат.

 

 

ДО ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ….….……………………………………...  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция ....................................................................... за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община .........................................., област ...........................................  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

 
 

Приложението може да се изтегли от тук:    https://dox.abv.bg/download?id=5f1f30e226

14.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Суворово е насрочено за 14.09.2019г. от 12:30 часа.

09.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК- Суворово напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
09.09.2019

Съобщение

   

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Суворово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 11 септември 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация  е 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден, според графика за работно време на ОИК – Суворово, публикуван в Решения на ОИК.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 63-МИ / 14.10.2019

  относно: Провеждане на обучение на ОИК за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. ОИК Суворово

 • № 62-МИ / 14.10.2019

  относно: Утвърждаване на единна номерация и адрес на ПСИК на територията на община Суворово, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

 • № 61-МИ / 14.10.2019

  относно: Промяна в секционни избирателни комиси, община Суворово за избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

всички решения