20.08.2017

Съобщение

 ОИК - СУВОРОВО съобщава, че изборния ден по местния референдум на 20.08.2017г. в с.Чернево приключи в 20:00 ч. в спокойна обстановка, без жалби и произшествия.

Избирателната активност е   512 души от 1039 с право на глас. Това представлява 49.28%  избирателна активност, като с отговор "ДА" в урните са намерени 484 бр. действителни бюлетини, с което  предложението, предмет на  референдума, е прието.

20.10.2015

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

          На 24.10.2015г. от 14.00 часа в сградата на община Суворово, ет.3, зала 302 ще се извърши предаването на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за Националния референдум на председателите (зам.председастел/секретар) на СИК в община Суворово.   Упълномощен представител от страна на ОИК-Суворово  - Соня Владимирова-Пешева. 

13.10.2015

ПРОВЕЖДАНЕ ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ОИК- Суворово ще проведе обучение за членовете на секционните избирателни комисии на 17.10.2015г. от 14,00 часа в зала №1 в сградата на Община – Суворово.

Тематични модули:

 1. Организация работата на СИК.
 2. Работа на СИК с избирателните списъци и изборните книжа.
 3. Действия на СИК в предизборния ден.
 4. Действия на СИК в изборния ден.
 5. Действия на СИК след приключване на изборния ден.
 6. Гласуване в подвижна избирателна секция.
 7. Специфики и различия при изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум.
06.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в община Суворово. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК-Суворово на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители -  Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК-Суворово един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК-Суворово на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

30.09.2015

Съобщение

     ОИК - Суворово започва да приема документи за регистрация на застъпници, за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., в гр.Суворово, в сградата на Културно – информационен център, ул. „Република“ № 2.

       Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00ч.

       Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 23 октомври 2015 г.

       Към заявлението за регистрация на застъпници задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение №68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид в excel формат.

      Общият брой на застъниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в община Суворово.

29.09.2015

ГРАФИК

ОИК-Суворово определя график за дежурства, след работното време , както следва:

29.09.2015г. – Янита Иванова  0893405727

30.09.2015г. -  Нежля Давуд 0893405727

01.10.2015г. – Зорница Калчева  0893405727

02.10.2015г. – Бейхан Алиев  0893405727

03.10.2015г. – Соня Владимирова  0893405727

04.10.2015г. – Георги Мизов  0893405727

05.10.2015г. – Здравка Николова  0893405727

22.09.2015

Съобщение

      ОИК-Суворово ще проведе жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове в община Суворово на 25 октомври 2015г., на 23 септември 2015 г. от 15:00 часа в гр. Суворово, в сградата на Културно – информационен център, ул. „Република“ № 2.

        Жребият ще се проведе съобразно Решение №2250-МИ от 18.09.2015г. на ЦИК.

15.09.2015

Съобщение

      ОИК - Суворово започва да приема документи за регистрация на кандидатски листи, за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. от 09.00 ч. на 14.09.2015 г. в гр. Суворово, в сградата на Културно – информационен център, ул. „Република“ № 2.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 22 септември 2015 г.

15.09.2015

Съобщение

       ОИК-Суворово уведомява представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на проверката ОИК-Суворово връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

15.09.2015

Съобщение

       ОИК-Суворово уведомява представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

15.09.2015

Съобщение

       ОИК-Суворово уведомява, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

08.09.2015

Съобщение

      ОИК-Суворово започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници, за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. от 09.00 ч. на 05.09.2015 г. в гр. Суворово, в сградата на Културно – информационен център, ул. „Република“ № 2.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 14 септември 2015 г.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 184-МИ / 09.01.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Атанас Христов Николов и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 183 - МР / 04.10.2017

  относно: Процесуално представителство и защита на ОИК - Суворово пред Административен съд – Варна по Адм. дело № 2512/2017 г.

 • № 182 - МР / 20.08.2017

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК, да предадат на Общински съвет гр. Суворово екземпляр от протокол на ОИК за резултата от местния референдум и да подпишат приемателно-предавателен протокол.

всички решения